• SUCCESS DAY

SUCCESS DAY

  • מספר מוצר: #1234
  • אריזה: 1
  • סה״כ לתשלום: 35.00 ₪

חוגגים 40 שנות הצלחה

בהנחיית: אווה שבתאי והודיה פיין, מנהלות בכירות

9.7.2018

יום שני, כ״ו בתמוז, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-21:00

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ - היצירה 3 ר״ג

משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

מחיר כרטיס מה 8.7.2018 - 50 שקלים


יוגש כיבוד קל | האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק!

חוגגים 40 שנות הצלחה

בהנחיית: אווה שבתאי והודיה פיין, מנהלות בכירות

9.7.2018

יום שני, כ״ו בתמוז, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-21:00

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ - היצירה 3 ר״ג

משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

מחיר כרטיס מה 8.7.2018 - 50 שקלים


יוגש כיבוד קל | האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק!

מוצרים מומלצים