• SUCCESS DAY

SUCCESS DAY

  • מספר מוצר: #1234
  • אריזה: 1
  • סה״כ לתשלום: 25.00 ₪

חוגגים 40 שנות הצלחה

ערב חד פעמי בהנחיית: אורה טובי, מנהלת ואודי ראב״ד, מנכ״ל


ריכשו כרטיסים עד ה-8.5 וקבלו 50% הנחה

14.5.2018


מחיר כרטיס עד ה- 8.5 - 25 ש״ח

מחיר כרטיס בין התאריכים 9-12.5 - 35 ש״ח

מחיר כרטיס מה 13-5 - 50 ש״ח


יום שני, כ״ט באייר, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-20:30

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ - היצירה 3 רמת גן

משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

יוגש כיבוד קל | האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק

חוגגים 40 שנות הצלחה

ערב חד פעמי בהנחיית: אורה טובי, מנהלת ואודי ראב״ד, מנכ״ל


ריכשו כרטיסים עד ה-8.5 וקבלו 50% הנחה

14.5.2018


מחיר כרטיס עד ה- 8.5 - 25 ש״ח

מחיר כרטיס בין התאריכים 9-12.5 - 35 ש״ח

מחיר כרטיס מה 13-5 - 50 ש״ח


יום שני, כ״ט באייר, התכנסות ב-16:30, סיום משוער ב-20:30

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ - היצירה 3 רמת גן

משרדי החברה יסגרו ביום האירוע בשעה 17:00

יוגש כיבוד קל | האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק

מוצרים מומלצים